Voorjaarsbijeenkomst

Datum: dinsdag 9 april 2019 (19:00 tot 22:00)
Afdeling:Leeuwarden e.o.
Plaats:Nordwincollege
Klaas Hartsweg
Leeuwarden

Voorjaarsbijeenkomst


Jullie worden 9 april as weer verwacht in de lerarenkamer van het Nordwincollege aan de Klaas Harts-weg. ( Langs MCL de Jansoniusweg op en 50 m na de kruising met de Huizumerlaan links) in Leeuwar-den. ( En eenmaal binnen: na de hoofdingang rechts, lange gang volgen en bijna aan het eind links). Vrienden en bekenden zijn als altijd van harte welkom.
Het belooft een flink gevulde avond te worden. Kom gerust wat eerder, zodat we nog rustig elkaar even kunnen bijpraten. De zaal is open om 1900 uur!


Agenda


1   welkom
2   bijzondere medelingen van Emmo Koster
3   kort verslag 2018
4   kort verslag secretaris
5   kort verslag penningmeester
6   verslag stalbestuur
7   inleiding Arnoud de Vries Friese Milieu Federatie: Friesland zoemt
     pauze
8   inleiding Romee van der Zee: aanpassing van de varoa mijt aan de zwarte bij
9   ruimte om met de beide inleiders van gedachten te wisselen
10 sluiting om 10 uur


« terug naar het overzicht

Contactgegevens

bankrek:
ING bank 3509171
Penningmeester Bijenvereniging afd. Leeuwarden

Zwermvangers:
Harlingen e.o.
- L. Veltma 06-30385301
Stiens e.o.
- S. Touber 058-2572827
Aldtsjerk e.o.
- G. Koopmans 058-2562129
Wergea e.o.
- T. Bijlsma 058-2552943
- J. de Heer 058-2551026
Hurdegaryp e.o.
- P. Vos 0511-475640
Berlikum e.o.
- M. v. Hout 0518-461449
Beetgum e.o.
- A. Hofstra 0518-451780
Leeuwarden e.o.
- J. de Heer 058-2551026

a@a.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.