Activiteiten

Momenteel zijn er geen activiteiten bekend..


Onderstaande activiteiten zijn geweest.

Activiteiten in 2019

APRIL

09-04-2019 Voorjaarsbijeenkomst Leeuwarden

Activiteiten in 2018

NOVEMBER

27-11-2018 Vergadering Groep Fryslân met de afdelingen Leeuwarden
13-11-2018 Najaarsbijeenkomst Leeuwarden

JULI

28-07-2018 Open dag - Bijenstal Leeuwarden
14-07-2018 Open dag - Bijenstal Leeuwarden

Contactgegevens

bankrek:
ING bank 3509171
Penningmeester Bijenvereniging afd. Leeuwarden

Zwermvangers:
Harlingen e.o.
- L. Veltma 06-30385301
Stiens e.o.
- S. Touber 058-2572827
Aldtsjerk e.o.
- G. Koopmans 058-2562129
Wergea e.o.
- T. Bijlsma 058-2552943
- J. de Heer 058-2551026
Hurdegaryp e.o.
- P. Vos 0511-475640
Berlikum e.o.
- M. v. Hout 0518-461449
Beetgum e.o.
- A. Hofstra 0518-451780
Leeuwarden e.o.
- J. de Heer 058-2551026

a@a.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.