AFDELING: Leeuwarden e.o.

Bestuur

Willem Voorthuijsen , voorzitter;
Anna Christien Piebenga, secretaris;
Pieter Vos, penningmeester;
Jacob Hein Faber, alg. bestuurslid;
Jacco Hoekstra, alg. bestuurslid.

-------------------------------------------
Webmaster:
Waling Terpstra

 

Activiteiten Leeuwarden e.o.

Zolang er coronamaatregelen gelden, zijn er geen cursussen en 'open dagen'.
Zie ook de laatste nieuwsbrief de warbere bijker.
Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de voorzitter.

 

OPEN STAL

De bijenstal van de afdeling Leeuwarden e.o.,

BIJENSTAL DE POTMARGE, 

is iedere laatste zaterdag van de maanden april t/m juli geopend voor geinteresseerden. Openingstijden van 11.00 tot 14.00 uur
De stal staat in de tuin van het Nordwin College (voorheen AOC) te Leeuwarden.

Bereikbaar: Op de fiets langs het fietspad langs de Potmarge, volg de aanwijsborden.
Met de auto: Via de Henri Dunantweg (MCL) de Jansoniusstraat inrijden. Aan het einde van deze doodlopende straat  links via het hek. 

Openingsdagen: 
Iedere laatste zaterdag van de maanden april t/m juli  van 11.00 tot 14.00 uur  (zie ook agenda activiteiten)                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Darrenraat methode van Germ Koopmans"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open dag "Bijenstal De Potmarge" zaterdag 26 april


Zaterdag 26 april, is de eerste open dag van het seizoen 2014 van  "Bijenstal De Potmarge"weer geweest. Onder toezicht van 4 ervaren imkers lieten de bijen zich weer veelvulding zien, aan de talrijke gasten.

Een van de gasten was een verslaggever van Omrop Fryslân.
Luister hier naar het gesprek met Rienk Rienks: Gesprek

Contactgegevens

bankrek:
ING bank 3509171
Penningmeester Bijenvereniging afd. Leeuwarden

Zwermvangers:
Harlingen e.o.
- L. Veltman 06-30385301
Stiens e.o.
- S. Touber 058-2572827
Aldtsjerk e.o.
- G. Koopmans 058-2562129
Wergea e.o.
- T. Bijlsma 058-2552943
- J. de Heer 058-2551026
Hurdegaryp e.o.
- P. Vos 0511-475640
Beetgum e.o.
- A. Hofstra 0518-451780
Leeuwarden e.o.
- J. de Heer 058-2551026

a@a.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.